Ana Sayfa » Duyurular
TÜRK DÜNYASI 1.HUKUK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Güncellenme Tarihi: 09-06-2010

Görüntüleme: 2586

Yazı Boyutu:  

Resim Galerisi
3 - 5 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı'nın ardından Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Bildirge aynen şöyle:

3-4-5 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen TÜRK DÜNYASI 1. HUKUK KURULTAYI Türkiye, Azerbaycan, Moldovya/Gagavuzeli, Kazakistan, Irak/Kerkük, Kırgızistan, Ukrayna/Kırım, Kosova, KKTC, Makedonya, Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan/Batı Trakya'dan hukukçu ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan'dan, Türk Topluluğunu temsilen katılacak delege Bulgar Hükümeti'nin izin vermemesi nedeniyle Kurultaya iştirak edememiş ancak yazılı bir tebliğ talep edilmesi üzerine kurultay organizasyonuna gönderdiği tebliğ özeti ile kurultay çalışmamıza iştirak etmesi sağlanmıştır.

Kurultay'da yer alan delegeler Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı çalışmasının kurumsallaşarak devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Kurultaya katılan delegeler ilk kez gerçekleştirilen bu kurultaya iştirak edemeyen Tüm Türk Devlet ve Topluluklarının da bundan sonra her sene gerçekleştirilecek olan kurultay çalışmalarına iştirak etmek suretiyle temsil edilmeleri yönünde ve bu konuda yoğun çaba gösterilmesi hususunda Baro Yönetim Kurulu'na öneride bulunulmasına karar vermişlerdir.

Delegeler tarihsel ve güncel kardeşlik bağlarının; hukuki zeminde karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlama, ayrıca hukuk sistemlerinde bu dayanışma ve yardımlaşmayı engelleyici çelişkileri giderecek çalışmaları gerçekleştirebilme açısından temel bir faktör olduğunu kabul eder ve bu amaç doğrultusunda bundan sonra yapılacak kurultaylarda bu işbirliğinin daha da ileri taşınmasını temel bir amaç olarak benimserler.

Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı çalışmasının akabinde kurultaya Türk Devlet ve Topluluklarını temsilen katılan delegelerin de iştiraki ile İstanbul Barosu bünyesinde ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde Türk Dünyası Hukuk Masası kurulmasının sağlanması yönünde bir tavsiye karan alınmıştır. İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Kurulmasının sağlanması hususunda tavsiye kararı alınan Türk Dünyası Hukuk Masası'na tüm Türk Devlet ve Topluluklarını temsilen delegeler vasıtasıyla katılımın genişletilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Diğer ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerine ilişkin uygulamaların ortadan kaldırılması yönünde ortak çalışmalar yapılacağı, uluslararası hukuk camiasında kamuoyu oluşturulması yönünde çaba gösterileceği, insan hakları ihlallerinin tespiti ve giderilmesi yönünde uluslararası hukuk kurum ve kuruluşlarına hazırlanacak ortak rapor ve bildirilerin iletilmesi ve bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde öncelikli gündem maddesi olarak ele alınmalarının sağlanması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Türk Devletleri bakımından, iç hukuklarına saygı gösterilmesi önceliği ile Ticaret Hukuku alanında gerekli uyumlaştırma çalışmalarının yapılması, karşılıklı ticari ilişkilerin hukuki zeminde güçlendirilmesi, uygulanan hukuk sistemlerinin ve mevzuatlarında yer alan çelişkilerin bu amaçla giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması kararına varılmıştır.

Ceza Hukuku alanında gerek katılımcı ülkelerle birlikte gerek bu ülkeler ile kurulacak münferit ilişkilerle uluslararası ortak bilimsel çalışmalar yapılması, üniversiteler ile İstanbul Barosunun Ceza Hukuku alanındaki bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması, ortak bilimsel yayınlar yapılması ve bu kurultayın geleneksel hale gelmesine katkı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı akabinde her yıl daha yoğun delege katılımı ile gerçekleştirilmesi düşünülen Türk Dünyası Hukuk Kurultaylarının yer ve zamanına ilişkin olarak Türk Devletleri bünyesindeki Barolar ile karşılıklı fikir alışverişi ve görüşmeler neticesinde beraberce belirlenecek ve organize edilecektir.

Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı'nın kitap haline getirilip Orta Asya ve Balkanlar ile yurt içindeki tüm üniversite, araştırma merkezleri, devlet başkanlıkları, kütüphaneler ve barolara gönderilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.