Ana Sayfa » Kültürel Etkinlikler
29 OCAKLARI DOĞURAN POLİTİKALARIN DEVAM ETTİĞİ GERÇEĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Güncellenme Tarihi: 28-01-2021

Görüntüleme: 838

Yazı Boyutu:  

  


Resim Galerisi

29 Ocaklar, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak arama mücadelesinde dönüm noktası olmakla birlikte, toplumumuzun asırlarca yaşadığı bu topraklarda insanca yaşama iradesini önce yaşadığı ülkeye daha sonra da tüm dünyaya haykırdığı bir milattır.

"29 Ocak 1988 Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü" , 1967 Albaylar Cuntasıyla başlayan, 1980'lerde zirveye çıkan ve Müslüman Türk Azınlığı'nı hedef alan baskıcı ve ayrımcı politikalara karşı toplumsal tepkinin ete kemiğe büründüğü tarihtir. İsminde "Türk" kelimesinden dolayı tarihi derneklerimizin Yunanistan mahkemelerince haklarında kapatılma kararı verilmesi, bardağı taşıran son damla olmuş, azınlık elinden alınan vatandaşlık ve azınlık haklarının yanı sıra, milli kimliğinin de inkâr edilmesine karşı "ARTIK YETER" demiş ve tarihindeki en büyük toplumsal tepki eylemini ortaya koymuştur. Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu, bugüne kadar her vesilede Türk milli kimliğini inkâr eden anlayışa gereken yanıtı, demokratik şartlar çerçevesinde vermiştir. Azınlığın sesinden ve tercihlerinden rahatsız olan anlayış bunu görmek istemese de, bu gerçeği asla gizleyemez ve değiştiremez.

Batı Trakya Türkünün haksızlıklara ve baskılara "ARTIK YETER" demesinin üzerinden iki yıl sonra 29 Ocak 1990 tarihinde azınlık aleyhine, bazı "karanlık mihraklar" tarafından, "karanlık yöntemler" kullanılarak azınlık toplumu aleyhine gerçekleştirdikleri saldırı ve şiddet olaylarının üzerinden 31 yıl geçmiş olmasına rağmen asla unutulmadı. Yunanistan'ın demokrasi tarihine "karanlık bir sayfa"ya mal olan 29 Ocak 1990 olayları için vatandaşı olduğumuz devletten 31 yıl boyunca hala samimi bir özür gelmemesini de bir kez daha hatırlatmak isteriz.

29 Ocakları doğuran baskı ve ayrımcılık politikalarının kurbanlarından biri de Batı Trakya Türklerinin ilk sivil toplum kuruluşu olan İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ'dir. Uzun bir iç hukuk maratonundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AHM) davayı kazanan İskeçe Türk Birliği, 13 yıldan bu yana bu kararın uygulanmasını ve derneğin resmi statüsünün iade edilerek, yıllarca süren haksızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyor. Ülkemiz Yunanistan'ın 13 yıldır AİHM kararını uygulamamakta ortaya koyduğu ısrarın Batı Trakya'daki demokrasi ve azınlık haklarını yaraladığını, devlet ile azınlık arasındaki güven ortamının oluşmasında engel teşkil ettiğini vurgulamak isteriz.

Aradan 30 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen, 29 Ocakları doğuran politikaların büyük ölçüde ortadan kalkmadığı, bunların esasen devam ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu politikaların devam etmesi demokrasi açısından endişe vericidir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın farklı alan ve konulardaki tercihlerini, taleplerini, beklentilerini, isteklerini ve dahi haklarını görmezden gelerek, "karar alıyorum ve uyguluyorum" yönteminin devam etmesi bunun bariz göstergesidir!...

Bu vesileyle 29 Ocaklarda, Batı Trakya Türk Toplumu'nun insanca ve haklarına sahip olarak yaşayabilmesi için mücadele eden toplum fertlerini saygıyla selamlıyor, fani dünyadan göç edenlere ise Allah'tan rahmet diliyoruz.