Ana Sayfa » Kültürel Etkinlikler
YUNANİSTAN YARGITAY MAHKEMESİ, İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ'NİN TALEBİNİ BİR KEZ DAHA REDDETTİ!...
Güncellenme Tarihi: 30-06-2021

Görüntüleme: 1271

Yazı Boyutu:  

  


Resim Galerisi

Yunanistan Yargıtay (Arios Pagos) Mahkemesi, İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) talebini reddetti. Yargıtay (Arios Pagos) Mahkemesi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü açıkladığı kararla; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması ve İskeçe Türk Birliği'nin yasal statüsünün iade edilmesi talebini reddetti. Hatırlanacağı üzere davanın duruşması 16 Ekim 2020 tarihinde Atina'da yapılmıştı.
İskeçe Türk Birliği olarak; Yunanistan Yargıtay Mahkemesi'nin, AİHM kararının uygulanması doğrultusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yıllardır yaptığı ve son dönemde de yoğunlaştırdığı çağrı ve uyarıları dikkate almayarak, İskeçe Türk Birliği'nin talebini reddetmesi karşısında derin hayal kırıklığımızı ifade etmek isteriz. Ülkemiz Yunanistan'da uluslararası hukuk, insan ve azınlık hakları ile demokrasi ve eşitlik kavramlarının özellikle son yıllarda zarar gördüğünü, Yargıtay'ın son İTB kararıyla bir kez daha yaşamış olduk. Bu durum karşısında tepkimizi ve hayal kırıklığımızı tüm kamuoyuyla paylaşırız.
Yunanistan'ın "Batı Trakya'da Türk yoktur" politikasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan uygulamalardan vazgeçilmemesi son derece düşündürücüdür ve endişe vericidir. 1983 yılında İskeçe Türk Birliği tabelasının güvenlik güçleri tarafından yerinden sökülmesi ve akabinde dönemin valisi tarafından derneğimizin ismindeki "Türk" ifadesi nedeniyle hakkında açılan davayla başlayan İskeçe Türk Birliği'nin Hak Arama Mücadelesi 38 yıldır devam ediyor. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, İskeçe Türk Birliği lehinde verdiği kararın ise uygulanmasını beklediğimiz 13 yıllık sürecin daha da uzayacak olması vatandaşı olduğumuz Yunanistan adına hiç şüphesiz utanç verici bir durumdur. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak bunu hak etmediğimizi düşünüyor ve devam eden inkarcı ve antidemokratik tutum karşısında endişemizi ifade etmek istiyoruz.
AİHM'nde dava kazanan İskeçe Türk Birliği ve diğer Türk azınlık dernekleriyle ilgili olarak 13 yıldır devam eden takip sürecinde ülkemiz Yunanistan'ın Avrupa Konseyi tarafından ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından uyarılmasının ve AİHM kararlarının uygulanması doğrultusunda yapılan çağrıların görmezden gelinmesini yadırgadığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır sürdürdüğü hukuk ve demokrasi mücadelesinde üçüncü kez Yunanistan iç hukukunu tükettiğini hatırlatırız.
İskeçe Türk Birliği olarak yıllarca sürdürdüğümüz hak arama mücadelesini bu süreçten sonra da kararlılıkla devam ettireceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Yargıtay (Arios Pagos) Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandıktan sonra, gerekli değerlendirmeleri yapıp bundan sonraki mücadelede izlenecek yolu belirleyeceğimizi vurgulamak isteriz. son olarak ülke ve dünya kamuoyuna açıkça belirtmek isteriz ki; İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ OLARAK HAK ARAMA MÜCADELEMİZİ, ADALET TECELLİ EDİNCEYE KADAR SÜRDÜRECEĞİZ!..

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

- Yunanistan devletinin "Batı Trakya'da Türk yoktur" politikası çerçevesinde 1983 yılı sonunda İskeçe Türk Birliği'nin tabelası polis tarafından yerinden söküldü.
- 1984'te dönemin İskeçe Valisi Fanis Donas, İskeçe Türk Birliği'nin kapatılması için dava açtı.
- 1986'da İskeçe Asliye Hukuk Mahkemesi İskeçe Türk Birliği'nin kapatılma talebini kabul etti.
- İskeçe Türk Birliği kapatma kararının iptali için 2005 yılına kadar Yunanistan iç hukukunda mücadele etti. 22 yıl boyunca devam eden iç hukuk mücadelesi 2005 yılında sona erdi. 2005 yılında Yunanistan Yargıtay Mahkemesi (Arios Pagos) nihai kararında İskeçe Türk Birliği'nin taleplerini reddederek, derneğin kapatılma kararını onayladı.
- İskeçe Türk Birliği aynı yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) oybirliğiyle İskeçe Türk Birliği'ni haklı buldu. AİHM'nin kararı 27 Mart 2008 tarihinde açıklandı.
- Yunanistan, İskeçe Türk Birliği'nin ve diğer azınlık derneklerini haklı bulan AİHM kararına itiraz etti. AİHM, Yunanistan'ın itirazını reddetti.
- Bu gelişmeden sonra İskeçe Türk Birliği, AİHM kararının uygulanarak, derneğimiz hakkında verilen kapatma kararının iptal edilmesi ve İTB'nin yasal statüsünün iade edilmesi için yeniden Yunanistan iç hukukuna başvurdu.
- İskeçe Türk Birliği, AİHM kararına dayanarak, kararın Yunanistan tarafından uygulanması ve İTB'nin resmiyetinin iade edilmesi için Kasım 2008'de Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme İTB'nin talebini, AİHM kararına rağmen reddetti.
- İTB daha sonra sırasıyla Trakya İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'a başvurdu. Her iki mahkeme de AİHM kararına rağmen İTB'nin talebini reddetti.
- 2017 yılında Yunanistan Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava kazanan kuruluşlara bu kararları Yunanistan mahkemelerinde tanıtma ve uygulatmasına imkan tanıyan özel bir yasayı kabul etti.
- İskeçe Türk Birliği Yunanistan meclisinde kabul edilen yeni yasaya dayanarak, 2017 yılı sonunda yeniden Trakya İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak AİHM kararının uygulanması ve derneğin resmiyetini iadesini talep etti.
- Trakya İstinaf Mahkemesi, İskeçe Türk Birliği'nin yeni başvurusunu da reddetti. Karar, İskeçe Türk Birliği tarafından bir kez daha Yargıtay Mahkemesi'ne (Arios Pagos) taşındı.
- İskeçe Türk Birliği'nin davası 16 Ekim 2020 tarihinde Atina'da Yargıtay Mahkemesinde görüşüldü.
- Yunanistan Yargıtay (Arios Pagos) Mahkemesi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü açıkladığı kararıyla İskeçe Türk Birliği'nin talebini, AİHM kararına rağmen, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin çağrı ve uyarılarına rağmen bir kez daha reddetti!...