Ana Sayfa » Kültürel Etkinlikler
AVRUPA HÜR İTTİFAKI'NDAN (EFA) İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ'NE DESTEK
Güncellenme Tarihi: 24-07-2021

Görüntüleme: 576

Yazı Boyutu:  

  


Resim Galerisi

Avrupa'dan toplamda 48 siyasi partiyi bünyesinde bulunduran, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin de üyesi olduğu Avrupa Hür İttifakı (EFA) İskeçe Türk Birliği'ne yapılan haksızlığa karşı bir açıklama yayımladı.

DEB Partisi'nin bu konuya yayımladığı bir yazıya yer veren EFA'dan şu açıklama geldi:

"Bu köşe yazısında DEB Partisi, Yunanistan'ın AİHM kararlarını dikkate almaksızın Türk Azınlığa ait Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer kuruluşları resmen tanımayı nasıl reddettiğini yazmaktadır.

Yunanistan'da Türk Azınlığa ait STK'lar resmi olarak tanınabilmek için mücadele vermektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kez altını çizdiği gibi, örgütlenme özgürlüğü hakkının en önemli yönü, kişilerin ortak bir menfaat amacıyla topluca hareket edebilmeleri için hukuki bir varlık oluşturabilme hakkına sahip olmalarıdır. Bu durumda, bu olanağa sahip olmadan, bu hakkın sadece sözde var oluşu pratik anlamda bir işe yaramamaktadır.

Ne yazık ki, Türk Azınlığa ait STK'ların (Türk isimleri taşıyanlar da dahil) tescil talepleri defalarca reddedilmiş ve STK'ların tabelaları zorla indirilmiştir. Yunanistan'ı uyarmak için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM karalarının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen kararların uygulanmasında herhangi bir gelişme olmaması nedeniyle, 9 Haziran 2021'de Bekir Usta ve diğerleri Yunanistan'a karşı dava grubuyla ilgili olarak bir ara karar yayınlamıştır.

29 Haziran 2021 tarihinde, Yunanistan Yüksek Mahkemesi 840/2021 sayılı kararıyla İskeçe Türk Birliği ve Diğerleri'nin temyiz başvurusunu reddetmiştir. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Ara Kararı (CM/ResDH(2021)105) ve Bakanlar Komitesi tarafından Bekir Usta ve diğerleri Yunanistan'a karşı dava grubuna ilişkin daha önce alınan kararları dikkate almamış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine uygun olarak karar vermemiştir. Mahkeme'nin içtihadı ve Sözleşme'nin 46. maddesi, taraf bir Devletin zamanında önlemler alarak Mahkeme kararlarına tam ve etkin bir şekilde uyma yükümlülüğünün altını çizmektedir.

Yargıtay kararının ardından İskeçe Türk Birliği yönetim kurulu üyeleri, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleriyle birlikte 10 Temmuz 2021'de İskeçe Şehir Merkezi'nde barışçıl bir şekilde toplanma özgürlüğü hakkını kullanarak kararı protesto etmişlerdir.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve genel olarak Türk Azınlığı, Yunan mahkemelerinin Türk Azınlık derneklerine ilişkin aldıkları kararların hukuki değil siyasi olduğunu düşünmektedir."

-----------------------------------------------------------------------------------

Op-Ed: DEB Partisi on the Issue of Xanthi Turkish UnionIn this op-ed, DEB Partisi write on how Greece has refused to officially recognise NGOs and organisations belonging to Turkish minorities, regardless of ECHR rulings.

In Greece, NGOs of Turkish minorities are struggling to get official recognition.

As the European Court of Human Rights has underlined on so many occasions, the most important aspect of the right to the freedom of association is that the people should be able to create a legal entity in order to act collectively for a mutual interest. As it stands, without having this opportunity, the right in itself could have no practical meaning on the ground.

Unfortunately, the Turkish minority's requests for the registration of its NGOs (including Turkish names) have been repeatedly rejected and the signs of NGOs were brought down by force. To urge Greece, on 9 June 2021, the Committee of Ministers of the CoE issued an interim resolution regarding the Bekir-Ousta and others group of cases, in the view of the lack of progress in the implementation of the judgments 13 years after the ECtHR published them.

On June 29, 2021, the Greek Supreme Court with its judgment 840/2021 rejected the appeal of the Xanthi Turkish Union and Others. The Greek Supreme Court did not consider the Interim Resolution (CM/ResDH(2021)105) and previous decisions taken by the Committee of Ministers on the Bekir Ousta and others group of cases and did not decide in compliance with Article 11 of European Convention of Human Rights and the Court's case-law and Article 46 of the Convention which underlines a contracting State's obligation to fully and effectively comply with the Court's judgments through the adoption of timely measures.

After the Supreme Court's decision, the executive board members of the Xanthi Turkish Union, together with members of other Non-Governmental Organizations, protested the decision by using the right to freedom of peaceful assembly in Xanthi City Center on 10 July 2021.

Members of the non-governmental organizations and the Turkish Minority in general consider that the decisions of the Greek courts regarding Turkish Minority associations are political, not legal.

https://e-f-a.org/2021/07/22/op-ed-deb-partisi-on-the-issue-of-xanthi-turkish-union/?fbclid=IwAR37EwpwDlTS6F44cSC-6AQcThdubwPlHtkze6kQLvX8pF8RLqc0vp3TMfE