Ana Sayfa » Yönetim Kurulu Üyeleri
Yazı Boyutu:    
İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
1989-2009
bir hukuk ve demokrasi mücadelesi

Hazırlayan:
Ozan Ahmetoğlu


                    
İskeçe Türk Birliği davası Yargıtay Genel Kurulu'nda görüşüldü
(Eylül 2004)

İ.T.B. davasında karar bekleniyor!
İskeçe Türk Birliği'nin kapatılma davası 23 Eylül 2004 Perşembe günü Yargıtay (Arios Pagos) Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Yunanistan'ın önde gelen yargıçları tarafından görüşülen davada, savcı İskeçe Türk Birliği'nin kapatılması yönünde görüş bildirdi. Atina'daki Yargıtay Genel Kurulu'ndaki duruşmada İ.T.B'ni avukatlar Sebahattin Emin, Orhan Hacıibram ve Hüseyin Aga savundu. Batı Trakya Türk Azınlığı açısından tarihi niteliği olan duruşmayı Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif, Rodop YDP Milletvekili İlhan Ahmet, İ.T.B Başkanı Çetin Mandacı ve İ.T.B Genel Sekreteri Ozan Ahmetoğlu da izledi.

AVUKATLARIN SAVUNMALARI
23 Eylül Perşembe günü Yargıtay'da görüşülecek davalar sıralamasında ilk sırada bulunan İskeçe Türk Birliği davasının duruşması yaklaşık birbuçuk saat sürdü. Yargıtay (Arios Pagos) Başkanı Yorgos Kapos sözü ilk olarak İ.T.B avukatlarına verdi. İskeçe Türk Birliği avukatları savunmalarında etnik açıdan kendi kendini belirleme hakkına değinerek bu hakkın toplumsal değil, bireysel bir hak olduğuna dikkat çektiler ve azınlık üyelerinin de bu haklarını kullanarak dernek kurabileceklerini vurguladılar. İ.T.B'ni savunan avukatlar İskeçe Türk Birliği'nin ve Batı Trakya Türklerinin hiçbir zaman Yunanistan aleyhinde herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını, dolayısıyla kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit etme iddiasının kesinlikle doğru olmadığını belirttiler. Türk avukatlar Batı Trakya'da çok kültürlü bir yapının olduğunu ifade ederek İskeçe Türk Birliği'nin de bu yapıyı ve bu kültürü yansıtan bir dernek olarak 1927 yılından bu yana faaliyet içinde olduğunu söylediler ve İ.T.B'nin kapatılma kararının iptal edilmesini istediler.

KARŞI TARAFIN AVUKATLARI
1983 yılında İskeçe Türk Birliği'nin kapatılması için dava açan dönemin İskeçe valisinin avukatları Trakya Dimokritos Üniversitesi öğretim üyesi Kalliroi Pantelidu ve Kiriaki Grigoriu ise İ.T.B'nin tüzüğünde bulunan "Batı Trakya Türkleri" ve "Türk" kelimelerine dayanarak bu durumun ve derneğin faaliyetlerinin Yunan kamu düzenini tehdit ettiğini savundular. İskeçe valisinin avukatları Lozan antlaşmasında Müslüman azınlıktan sözedildiğinin ve bu yüzden de sözkonusu dernekte "Türk" kelimesinin bulunmasının kabul edilemez olduğunu ileri sürdü. İskeçe Türk Birliği aleyhine davaya müdahil olarak katılan Trakya Dernekleri Federasyonu avukatı Yannis Haciandoniu da Lozan antlaşmasında Müslüman azınlığının tanındığını kaydederek, derneğin tüzüğüne ve faaliyetlerine bakılınca bu derneğin Trakya için tehlikeli olduğunu iddia etti.

SAVCININ GÖRÜŞÜ İ.T.B. ALEYHİNDE
Avukatlar tarafından yapılan savunmalar sona erdikten sonra Yargıtay (Arios Pagos) Başkanı Yorgos Kapos sözü savcı Dimitris Linos'a verdi. Savcı raporunda İskeçe Türk Birliği'nin kapatılması yönünde görüş bildirdi.

Daha sonra Yargıtay (Arios Pagos) Başkanı Yorgos Kapos sözü alarak tarafların ek rapor vermek için üç günlük süreleri olduğunu söyledi ve duruşmayı sona erdirdi. Önümüzdeki dönemde 23 kişilik hakimler heyetinden bir hakimin davayı incelemesi ve raporunu Yargıtay (Arios Pagos) Genel Kurulu'na açıklaması bekleniyor. Bundan sonra da Yargıtay Genel Kurulu kendi arasında yapacağı oylamadan sonra İskeçe Türk Birliği hakkında mahkeme sonucunu açıklayacak.

İskeçe Türk Birliği avukatları kararın makul bir süre içinde açıklanmasını beklediklerini söylediler. Atina'da gerçekleşen duruşmayı Yunanistan'ın önde gelen hukukçularından ve Yeni Demokrasi partisi kurmaylarından Aleksandros Likurezos ve Atina Barosu eski başkanı Andonis Rubakiotis ile üst düzey hukukçular izledi. Davada ayrıca çok sayıda gazeteci, Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Gözlemciliği temsilcisi ve Trakya Dernekleri Federasyonu'nun bazı yönetici ve üyeleri de hazır bulundu. Duruşma sırasında güvenlik önlemlerinin de alındığı gözlendi.

"KARARIN İ.T.B LEHİNE OLACAĞINA İNANIYORUZ"
İskeçe Türk Birliği Başkanı Çetin Mandacı davayla ilgili olarak GÜNDEM'e yaptığı açıklamada savcının İskeçe Türk Birliği aleyhine görüş belirtmesine rağmen kararın İ.T.B lehine çıkacağına inandıklarını kaydederek "Biz 20 yıldır bu hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Bu dava ülkemizin en yüksek yargı organında en değerli ve önde gelen hukukçuları nezdinde görüşüldü. Daha önce de tekrar tekrar söyledim. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Biz adaletin tecelli edeceğine, aklı selimin, mantığın bunun yanısıra demokrasinin ve çağdaş düşüncenin galip geleceğine inanıyoruz. Kararın İskeçe Türk Birliği lehine olacağına inanıyoruz. Birkaç ay içinde bunun sonucunu göreceğimize inanıyoruz." dedi.

İskeçe Türk Birliği avukatlarından Orhan Hacıibram da Yargıtay'da görüşülen ve kamu düzenini ilgilendiren davalarda savcının görüşlerini bildirdiğini fakat savcının genel kurulun üyesi olmadığını ve genel kurul üyelerinin kendi aralarında vereceği kararda söz sahibi olmadığını ifade ederek şöyle dedi: "23 Eylül 2004 Perşembe günü görüşülen davada savcı daha önce Yargıtay 4. dairesinde İ.T.B'nin kapatılması yönünde görüş belirten iki hakimle paralel bir görüş ortaya koydu. Fakat kısaca belirtmek gerekirse ben mahkemenin kendi kendini tanımlama hakkının ferdi bir hak olduğunu görerek, İskeçe Türk Birliği lehine bir karar vereceğine inanıyorum."

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜNDEN BASIN BÜLTENİ
Öte yandan Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Gözlemciliği tarafından yayınlanan basın bülteninde Yargıtan savcısı Dimitris Linos'un İskeçe Türk Birliği'nin kapatılması yönündeki raporunun, uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan kendi kendini belirleme hakkına karşı olduğu vurgulandı. Basın bülteninde ayrıca, Avurpa Konseyi'nin daha önce Yunanistan'a Türk azınlığın tanınması yönünde tavsiyelerde bulunduğu ECRI raporu da hatırlatılıyor.

İskeçe Türk Birliği davası son olarak 19 Eylül 2003 tarihinde Yargıtay (Arios Pagos) dördüncü dairesinde görüşülmüş ve beş kişiden oluşan hakimler heyeti bu davayı Yargıtay (Arios Pagos) Genel Kurulu'na havale etmişti. 23 Eylül 2004 Perşembe günü 23 hakimden oluşan Yargıtay (Arios Pagos) Genel Kurulu tarafından görüşülen İskeçe Türk Birliği dava sonucunun önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.